Automasjon

Bruk automasjon til å styre bedriftens bygg, og senk driftskostnadende samtidig som dere forenkler bruken og sparer energi.

Effektivisering av driften

Målet med automasjon er å frigjøre ressurser og effektivisere tidsbruken i bedriften. Det kommer ofte til nytte i industrien, men også innen bygg, skip og forskjellig infrastruktur. Moss Elektro håndterer de aller fleste automasjonsoppdrag.

Blant automasjonsoppdragene vi løser, finner du ofte programmert logisk styring (PLS) som en del av løsningen. PLS-enheter kan programmeres til å styre et bredt spekter av prosesser i industrien.

lang erfaring med pls

Tilpasset kundens behov

Til PLS-styring hører HMI (human-machine interface) ofte med. Dette er enheter vi programmerer til å være kontroll- eller overvåkningsenheter i systemet. HMI-enheter gjør systemet vesentlig enklere å bruke. I dette grensesnittet kan man aktivt endre parameter og styre PLS-systemet, samt lese av status og data.

Behovene i automatiseringsoppdragene varierer, så vi blir gjerne med på hele prosessen. I samarbeid med kunden går vi inn som rådgiver for å identifisere behovene og løse dem.

Brukervennlig HMI-grensesnitt

Hvert oppdrag er en spennende utfordring

Arbeidshverdagen går i alt fra vedlikehold av eksisterende installasjoner, til å bygge helt nye systemer. Her er noe av det vi gjør:

  • Service og vedlikehold av produksjonslinjer
  • Bygging av maskineri og innretninger for å hjelpe produksjonen
  • Vision-kamera for sjekk og kvalitetskontroll av produkter
  • Transportbaner og pallbaner
  • Pneumatiske innretninger
løsninger tilpasset kundens størreelse og behov