Prosjekter og prosjektstyring

I Moss Elektro har vi lang erfaring med prosjektstyring. Vi sikrer at prosjektet ditt følger gjeldende lovverk, og sørger for full kostnadskontroll.

Høye krav ved nybygg og rehabillitering

Kravene til el-anleggene blir stadig strengere. Dette gjelder for de aller fleste elektrikerarbeider, men det er ekstra gjeldene ved nybygg og større oppgraderinger (ROT).

Det er ofte svært krevende å lede slike prosjekter. Benytter du Moss Elektro, kan vi bistå både med montering og med prosjektstyring. Vi har lang erfaring med prosjektering både for bedrifter og privatpersoner. Enten du trenger hjelp til deler av eller hele prosjektet, har vi ekspertisen. Vi kan også ta oss av vedlikeholdsarbeid og etterkontroll.

avtalt jobb til avtalt pris

Forutsigbare utgifter

Det er en selvfølge at jobben blir gjort til avtalt tid og til avtalt pris. På den måten får du bedre kontroll på utgiftene forbundet med prosjektet ditt, og prosjektstyringen. Du får alltid en fast kontaktperson hos oss som følger deg gjennom hele prosessen.

Våre prosjekteringseksperter har lang fartstid, og har jobbet med prosjekter i både liten og stor skala. I tillegg til metodikk som sikrer god flyt i prosjektet ditt, innehar de fagkunnskapen som skal til for sikre at prosjektet ikke bare tilfredstiller alle krav, men også tar i bruk det nyeste av teknologi og muligheter.

fast kontaktperson

Fremtidsrettede løsninger

Moss Elektro har alltid fokus på mulighetene. Moderne løsninger er særlig aktuelt ved nybygg og store rehabiliteringer. Da får man et el-anlegg som er rustet for fremtiden med tanke på faktorer som energieffektivitet, kapasitet, bærekraft, og miljøvennlighet.

Den største effekten får man ved å kombinere dette med systemer som automatisk regulerer prosesser som lys, varme og ventilasjon. Ved nybygg er man ofte innstilt på dette fra starten av, men selv de eldste bygg kan få den nyeste teknologien på markedet. Ta kontakt med oss, så viser vi deg mulighetene.

miljøvennlige løsninger

Andre aktuelle bedriftstjenester: Service og internkontroll | Tavleproduksjon

Trenger du hjelp med prosjektstyring?

Det spiller ingen rolle hvor stort eller lite prosjektet ditt er. Ta kontakt, så gir vi deg et uforpliktende tilbud.

Telefonnummer:

69233400