Service og internkontroll

Hos Moss Elektro blir du møtt av fagsterke og erfarne spesialister på internkontroll og servicearbeid.

elektriker fra Moss Elektro tar en internkontroll hos en bedrift.

Din foretrukne servicepartner

Moss Elektro utfører alle typer installasjoner rettet mot industri, skip og offshore, og tilbyr montører som "går fast" hos industribedrifter. Alle våre montører stiller dessuten med egen servicebil.

Våre medarbeidere utfører komplette svak- og sterkstrømsinstallasjoner, har høy faglig kompetanse og kjenner systemene og kvalitetskravene som stilles til oss som leverandør.

Eget kontrollsystem

Spesialister på internkontroll

Moss Elektro har bred erfaring med internkontroll av el-anlegg i små og mellomstore næringsbygg. Vi har utarbeidet et system som er skreddersydd for å administrere og utføre denne kontrollen profesjonelt.

I tillegg til å sikre at anlegget tilfredsstiller myndighetenes krav, gir systemet økt personsikkerhet, mer effektiv produksjon, redusert energiforbruk, færre driftsstopp og reduserte vedlikeholdskostnader.

Sammen med deg gjør vi en risikovurdering, og avtaler hvor ofte kontroll skal gjennomføres.

ærbar PC for nøyaktig registrering

Internkontroll med termografering

Termografering er en metode for å visuelt måle temperaturen på en overflate, ved å ta bilder av varmen med et infrarødt kamera.

Metoden brukes til å finne varmelekkasjer fra bygg, men metoden er også nyttig for å avdekke avvik på el-anlegg. Eventuell varmgang og overoppheting blir fanget opp, slik at man kan iverksette tiltak som utbedrer tilstanden og reduserer brannfaren.

Termografering anbefales som et fast punkt under internkontroller, og bør inngå i HMS-planene for din bedrift. 

oppdateerte måleinstrumenter

Andre aktuelle bedriftstjenester: Tavleproduksjon | Prosjekter og prosjektstyring

Trenger du en fagsterk elektriker til service eller internkontroll i bedriften?

Få et uforpliktende tilbud på servicearbeid og/eller internkontroll i din bedrift. Ta kontakt med oss på skjemaet under, og legg gjerne ved en kort beskrivelse av oppdrag og omfang.

Telefonnummer:

69233400