Slik fungerer Ladeklar-ordningen

Mange styrer i borettslag og sameier rundt omkring i Norge står oppe i et dilemma. De vet at elbiler har kommet for å bli, at bilparken blir stadig mer elektrisk og at de er lovpålagt å tilrettelegge for lading hvis en beboer krever det. Samtidig frykter de for kostnadene knyttet til ladeanleggene, ikke minst på vegne av beboerne som ikke ennå kjører elbil.

Ladeklar-ordningen løser begge disse problemstillingene på én gang. Sammen med kompetente elinstallatører som Moss Elektro dekker de alle kostnadene ved å sette opp og drifte et sikkert og komplett ladeanlegg. Det eneste beboerne må gjøre er å betale for eget bruk, og det gjelder kun de som faktisk benytter seg av ladeanlegget:

En komplett løsning, inne som ute

Parkeringsordningene i borettslag varierer veldig. Noen steder har alle beboerne egen garasje, andre steder har de felles garasjeanlegg. Noen steder er det ikke garasjer i det hele tatt, men heller uteparkering. Ofte har et borettslag eller et sameie en kombinasjon av både ute- og inneparkering.

Les også: Vi er eksperter på elbillading 

En av fordelene med Ladeklar er at dette ikker spiller noen rolle. Det gjøres ikke forskjell på carporter og felles parkeringsplasser. Alle som trenger lading skal få, regningen og risikoen ved installasjon av anlegget er det Ladeklar som tar. Vedlikeholdet er det også Ladeklar som tar, mens den økte verdien på boligene kommer beboerne til gode.

Individuelle ladeabonnementer

Når anlegget i borettslaget er klart, kan beboerne enkelt og greit registrere seg på via ladeklars brukerportal. I portalen finner man sitt eget borettslag, og knytter et individuelt ladeabonnement til ladestasjkonen som er satt opp ved din parkeringsplass. Det er alt som skal til, og det er ingen bindingstid eller skjulte kostnader. Du betaler kun for forbruket, og Ladeklar jobber aktivt for å holde prisene svært konkurransdyktige.

Frem til anlegget er klart kan du se status for utbygging i portalen, og du finner også annen nyttig informasjon som ladestasjonens brukermanual tilgjengelig for nedlasting.

Du finner ytterligere informasjon om Ladeklar på ladeklar.no