for kvalitet og kompetanse
Termofotografering

Termofotografering

Termofotografering, også kjent som termografering, er en metode for å visuelt måle temperaturen på en overflate. Man tar rett og slett bilde av varmen, ved hjelp av et kamera som er sensitivt for infrarød stråling.

Kameraet viser bilder i et fargespekter der varmt er rødt (og til slutt hvitt) mens kaldt er blått. Jo mer intens fargen er desto høyere er temperaturen, og på denne måten kan man  enkelt oppdage overflater som er for varme.

Internkontroll av el-anlegg

Termofotografering brukes mye for å avdekke varmelekkasjer fra bygg, f.eks. fra vinduer, men metoden er også veldig nyttig i forbindelse med internkontroller, vernerunder og lignende, der formålet er å avdekke avvik på elektriske anlegg. Her vil eventuell varmgang og overoppheting bli fanget opp av termofotograferingen, slik at man kan iverksette tiltak som utbedrer tilstanden og reduserer brannfaren.

Noen av feltene dette kommer til nytte på er:

• Termofotografering av tavler.
• Termofotografering av sikringsskap.
• Termofotografering av ledninger / kabler.
• Termofotografering av varmeanlegg / varmekilder.

Et forebyggende tiltak

Metoden er ikke kun ment for å avdekke kritiske feil. Siden kameraet er svært sensitivt, kan det oppfatte selv små temperaturavvik og dermed kan man komme større skader eller brannfarer i forkjøpet. Termofotografering anbefales som et fast punkt under internkontroller og bør inngå i HMS-planer for din bedrift. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg gjerne.

Kontakt

Kristoffer Pettersen

Kristoffer Pettersen

Avdelingsleder næring/industri

Mobil: 98 49 05 24

Referanser