Dårlige tider ble en god start

Det var egentlig ikke meningen å starte egen bedrift. Slik ble det likevel, og siden har de aldri sett seg tilbake.

elektrikere på kontoret

I 1986 var noe på gang i den norske økonomien. Jappetiden var på hell, de gode tidene var i ferd med å kjøles ned. Kostnadene steg, konkurranseevnen sank. Det var grunn til å være bekymret.

Noen unge ingeniører og elektrikere, som jobbet i en stor bedrift tilknyttet verftsindustrien i Moss, var så bekymret at de gikk til ledelsen og foreslo en omorganisering av virksomheten. Overheadkostnadene skulle reduseres til et minimum, organisasjonen skulle være prosjektrettet og effektiv. Slik ville de gjøre bedriften mer konkurransedyktig og arbeidsplassene tryggere.

Ledelsen sa nei. Det var akkurat det som skulle til for at beslutningen ble tatt: Da starter vi for oss selv!

Konkurranseevne og dugnadsånd

Tanken var at man i Moss Elektro, som ble bedriftens navn, skulle videreføre områdene man hadde god kompetanse på: Installasjonsarbeider i privatmarkedet, industrivirksomheter og tavleproduksjon. Og det skulle gjøres på en kostnadseffektiv måte.

Ved etableringen i 1987 var det ti mann på laget, fem ingeniører og fem montører, men det viste seg snart at det var mange som trodde på den nye bedriften og ønsket å være med. Allerede etter et halvt år hadde Moss Elektro 25 medarbeidere.

Med så mange ansatte må du ha tilgang på mye arbeid. Hvor kom kundene fra så fort? Som så ofte handlet det om gode relasjoner og et godt nettverk. Fornøyde kunder har en tendens til å følge dyktige leverandører, og slik var det også her. Oppstartsfasen ble enklere fordi man kunne bygge på allerede etablerte kundeforhold.

Men, ting gikk ikke av seg selv. Banken viste stor tillit og tro på prosjektet fra første dag, men det var viktig å passe økonomien. Oppgaver som renhold og vedlikehold av lokalene ble gjort på dugnad av bedriftens eiere.

En levedyktig kultur

Den gode nøkternheten har fortsatt plass hos Moss Elektro. Det er viktig at alle har forståelse for hva som skal til for å drive økonomisk fornuftig. Ryddige rutiner og god kredittkontroll på kundene har høy prioritet. Det har også nærhet og relasjoner mellom medarbeidere som skal jobbe tett sammen og er avhengige av hverandres innsats.

Kostnadsbevisstheten fra oppstartsfasen lever videre. Lavest mulig overheadkostnader er fortsatt på agendaen. Prosjekttenkningen, som på mange måter var det som satte det hele i gang, er gjennomført i all drift. Av 60 medarbeidere er det bare fem som er i stabsfunksjoner, og flere av dem er også delvis engasjert på kundeprosjekter.

Det er utviklet en egen modell for hvordan de administrative rutinene skal tas vare på med lavest mulig bruk av ressurser. Ordresystemet er skreddersydd for å gi maksimal flyt. Det ligger en anerkjennelse for denne strukturen i at Moss Elektro var en av de nominerte til ”Entrepreneur of the Year” av Ernst & Young.

Vilje til utvikling

Vekst er viktig i en bedrift, men utvikling er enda viktigere. En høyteknologisk bedrift må alltid være i endring. I Moss Elektro var utgangspunktet godt fordi gründerne hadde en veldig god bredde i kompetansen. Det la til rette for at det skulle satses på allsidighet i stedet for spesialisering. Det gir også en bedre risikospredning og ekstra sikkerhet for driften.

For å sikre tilgang på kompetente medarbeidere har bedriften fokus både på videreutvikling av egne ansatte og for nyrekruttering. Lærlinger medfører alltid et ekstra ansvar, men gir også muligheter for å rekruttere mennesker som helt fra starten er en del av den gode kulturen som gjør bedriften bra. Og det er spesielt viktig for en virksomhet der medarbeiderne også er ambassadører. Våre folk sendes stadig rundt i verden på oppdrag, og da må man kunne stole på at de representerer bedriften på en god måte.

Moss Elektro skal være en attraktiv arbeidsplass – ikke bare fordi folk skal trives, men også fordi det er viktig for rekrutteringen. Folk som gleder seg til å gå på jobb gjør en bedre innsats.

Fra 300 til 1.500 kvadratmeter

De første årene holdt Moss Elektro til på Solgård skog i Moss, i et lokale på 300 kvadratmeter. Etter den første, eksplosive veksten til 25 medarbeidere gikk det fort videre til 40. Da ble bremsene satt på for å gi mer kontroll på utviklingen og en roligere vekst.

I 2003 flyttet bedriften til sin nåværende lokalisering på Årvoll, mellom Moss og Rygge. Her blir lokalene nå bygget ut til 1.500 kvadratmeter, for å gi en mer rasjonell logistikk og bedre arbeidsforhold.

Allsidig virksomhet

Det startet altså med arbeid knyttet til verftsindustrien, og med veldig allsidig kompetanse hos nøkkelmedarbeiderne i bedriften. Dette reflekteres på mange måter også i dagens virksomhet.

Moss Elektro har et stort engasjement i leveranser som er tilknyttet offshore-markedet. Det gjelder for eksempel komponenter som skal leveres i eksplosjonssikker utførelse. Her kreves det spesiell kompetanse.

Industrien står for en stor del av aktiviteten. Det leveres mye til industrianlegg utenfor Norge, som for eksempel Tanzania, Kina og Sør-Korea. Tavleproduksjon er fortsatt en vesentlig del av virksomheten. Det stilles store kvalitetskrav, alle som jobber på tavleverkstedet er utdannede elektromontører.

Men, ikke alt er stort og industrielt. Moss Elektro kan også montere den ekstra stikkontakten på kjøkkenet, til den som ønsker det. Eller levere forslag til utendørs lysdesign med LED-lamper i hagen. Oppussingsmarkedet for boliger er stort, og markedet for elektroniske styringssystemer i hjemmene, det som gjerne kalles smarthus, er et spennende utviklingsområde.

Moss Elektro har valgt å være uavhengig av de store elektrokjedene, og heller bygge sin egen posisjon i lokalmarkedet. Men bedriften er engasjert og representert både i Tavleforeningen, Opplæringskontoret for elektrofag, Nelfo og NEK – Norsk Elektrisk Komité.

Hva vil fremtiden bringe?

I en bransje som er i så sterk utvikling er det vanskelig å spå, men enkelte trekk er tydelige og lette å se. For eksempel at konkurransen fra utlandet vil bli langt mer intens. Flere store og arbeidsintensive installasjoner i Norge har gått til leverandører fra lavkostland. Det gjør at kvalitet og kompetanse i tillegg til fleksibilitet blir enda viktigere konkurransemidler – mer nærhet til markedet, tett dialog og skreddersøm av løsninger.

Den teknologiske utviklingen viser også klare vekstområder. Alt som knytter seg til energiøkonomisering, både i næringslivet og privat, er ett av dem. Et annet er mer avanserte produksjonssystemer i industrien.

Moss Elektro fører videre sin bevisste holdning om at overheadkostnader skal være så lave som mulig, og risikoen skal spres gjennom kompetanse og aktivitet på mange forskjellige virksomhetsområder. Det er den beste oppskriften på hvordan utfordringene fremover skal møtes. Det skal ekspanderes. Anlegget bygges nå ut med tanke på de neste 10 årene – og leiekontrakten på Årvoll er fornyet!

Et AAA-selskap

En ryddig økonomi har alltid vært vesentlig for Moss Elektro. Det var jo faktisk kravet til en levedyktig økonomi som var en vesentlig grunn til at selskapet ble startet!

Økonomi-informasjonsselskapet Dun & Bradstreet har vurdert resultatene i Moss Elektro hvert år fra 1992, og har gitt selskapet ratingen AAA. Det vil si den høyeste kredittverdighet som er mulig å oppnå i deres system. Denne karakteren gis etter en omhyggelig delvurdering av fire forhold:

  • Grunnfakta, en analyse av bl.a. status, alder og aksjekapitalens størrelse.
  • Eier/Juridisk, der man sjekker om det finnes negativ informasjon om nøkkelpersoner eller tilknyttede selskaper.
  • Økonomi, en grundig analyse av regnskapsforhold, også sett i sammenheng med foregående års regnskap.
  • Betalingserfaring, en undersøkelse av om selskapet har registrerte betalingsanmerkninger.
  • Det hører også med til historien at Moss Elektro siden 1995 aldri har vært lavere enn den nest høyeste karakter, AA.

Ny etablering i Fredrikstad

Fredrikstad er et interessant marked for Moss Elektro, og selskapet har flere faste industrikunder her. Både industrimarkedet og det tradisjonelle installasjonsmarkedet er en god del større i dette området enn i Moss og omegn.

Etter oppstarten i 2013 har den nye avdelingen i Fredrikstad opplevd vekst, og i dag er det rundt 10 ansatte.

Trenger du elektriker?

Moss Elektro stiller med fagsterke elektrikere til alt du trenger utført innen elektrisk installasjon. Fortell oss hva du trenger hjelp med, og vi kommer tilbake til deg med et uforpliktende tilbud.

Telefonnummer:

69233400