Verdikjeden hos Moss Elektro

Vi i Moss Elektro verdsetter kundene våre høyt, og legger vår stolthet i utført arbeid og god fagkunnskap.

elektriker hos bedrift

I dialog med kunden

Vårt mål er å avdekke hvilke varer og tjenester som ivaretar kundens behov. Sammen ønsker vi å finne den beste løsning som er mulig innenfor den økonomiske rammen som legges til grunn. Dette kan oppnås ved at flere løsningsforslag legges frem som alternativer og at vi sammen vurderer hva som er det rette. Vår kompetanse skal være en trygghet for valget.

Fast saksbehandling

Alle prosjekter tildeles en bestemt saksbehandler som har ansvaret gjennom hele prosessen. Saksbehandleren har den nødvendige myndighet til å løse alle tekniske og økonomiske utfordringer i prosjektet. I tillegg vil det alltid være backup internt slik at flere har kjennskap til prosjektet. Det legges opp til stor grad av fleksibilitet og samhandling.

Montører med riktig kompetanse

Våre montører har nødvendig verktøy og utstyr, samt ikke minst den nødvendige kompetansen til å gjennomføre alle typer oppdrag. Mange har spesialkompetanse innenfor bedriftens forskjellige virksomhetsområder. Rekruttering foretas i stor grad fra egne lærlinger. Vår visjon om kvalitet og kompetanse søkes oppnådd gjennom riktig opplæring og et godt arbeidsmiljø.

Les mer om Næring | Bolig. For ytterligere info eller bestillinger, kontakt oss

Trenger du elektriker?

Moss Elektro stiller med fagsterke elektrikere til alt du trenger utført innen elektrisk installasjon. Fortell oss hva du trenger hjelp med, og vi kommer tilbake til deg med et uforpliktende tilbud.

Telefonnummer:

69233400