Videreutvikling og næring

Vekst kan være viktig i en bedrift, men utvikling er enda viktigere. En høyteknologisk bedrift må alltid være i endring.

elektrikere i arbied

I Moss Elektro var utgangspunktet godt fordi gründerne hadde et veldig godt spenn i sin kompetanse. Det ga gode føringer for at det skulle satses på allsidighet i stedet for spesialisering. Det gir også en bedre risikospredning og ekstra sikkerhet for driften.

Medarbeiderne er i fokus

For å sikre tilgang på kompetente medarbeidere har bedriften fokus både på videreutvikling av egne ansatte og for nyrekrut­tering. Lærlinger medfører alltid et ekstra ansvar, men gir også muligheter for å rekruttere fra egne rekker mennesker som helt fra starten er en del av den gode kulturen som gjør bedriften bra. Og det er spesielt viktig for en virk­somhet der medarbeiderne også er ambassadører. Stadig sendes folk rundt i verden på oppdrag, og da må man kunne stole på at de representerer bedriften på en god måte.

Moss Elektro skal være en attrak­tiv arbeidsplass – ikke bare fordi folk skal trives, men også fordi det er viktig for rekrutteringen. Folk som gleder seg til å gå på jobb gjør en bedre innsats.