Videreutvikling og næring

Vekst kan være viktig i en bedrift, men utvikling er enda viktigere. En høyteknologisk bedrift må alltid være i endring.

elektrikere i arbied

I Moss Elektro var utgangspunktet godt fordi gründerne hadde et veldig godt spenn i sin kompetanse. Det ga gode føringer for at det skulle satses på allsidighet i stedet for spesialisering. Det gir også en bedre risikospredning og ekstra sikkerhet for driften.

Medarbeiderne er i fokus

For å sikre tilgang på kompetente medarbeidere har bedriften fokus både på videreutvikling av egne ansatte og for nyrekrut­tering. Lærlinger medfører alltid et ekstra ansvar, men gir også muligheter for å rekruttere fra egne rekker mennesker som helt fra starten er en del av den gode kulturen som gjør bedriften bra. Og det er spesielt viktig for en virk­somhet der medarbeiderne også er ambassadører. Stadig sendes folk rundt i verden på oppdrag, og da må man kunne stole på at de representerer bedriften på en god måte.

Moss Elektro skal være en attrak­tiv arbeidsplass – ikke bare fordi folk skal trives, men også fordi det er viktig for rekrutteringen. Folk som gleder seg til å gå på jobb gjør en bedre innsats.

Trenger du elektriker?

Moss Elektro stiller med fagsterke elektrikere til alt du trenger utført innen elektrisk installasjon. Fortell oss hva du trenger hjelp med, og vi kommer tilbake til deg med et uforpliktende tilbud.

Telefonnummer:

69233400