for kvalitet og kompetanse
Det er lett å forholde seg til Moss Elektro

”Det er meget lett å forholde seg til Moss Elektro”

Moss Elektro har vært vår samarbeidspartner i flere år.

Enkle å forholde seg til

Det er meget lett å forholde seg til Moss Elektro. De har gjennomført våre samarbeidsprosjekter på beste måte.

Vi er godt fornøyd med deres leveranser på el-tavler, installasjonsarbeider og generell service. Vi føler oss trygge på å anbefale Moss Elektros tjenester.

Jacob Dyrdahl
Automation Responsible
Johnson Controls Norway AS

Referanser