for kvalitet og kompetanse
Vi er avhengige av å bruke et profesjonelt firma

”Vi er avhengige av å bruke et profesjonelt firma som er vant til å arbeide med industriprosjekter”

Goman Bakeriet AS Østfold er Norges nest største bakeri, med en meget høy automasjonsgrad. Vi er derfor avhengige av å bruke et profesjonelt firma som er vant til å arbeide med industriprosjekter.

Vi har i mange år brukt Moss Elektro. Oppdragene de har utført for Goman Bakeriet AS Østfold er alt fra feilsøking til store maskininstallasjoner. I den senere tid har de blant annet utført disse oppgavene av noe større omfang:

  • Dostec doseringsanlegg 1 og 2 – installasjon/automasjon.
  • Flytting av 230V hovedfordeling.
  • Flytting av pakkeavdeling.
  • Transportanlegg for kasser.

Bakeriet har nesten til enhver tid personell fra Moss Elektro på stedet. Arbeidene blir utført på en meget tilfredsstillende måte, og i henhold til våre regler og krav. Vi har døgnkontinuerlig produksjon 6 dager i uken. Det krever fleksibilitet fra de firmaer som utfører tjenester for oss. Moss Elektro har tilpasset seg dette. Vi har derfor ingen betenkeligheter med å anbefale Moss Elektro for potensielle nye kunder.

Trond Andersen
Driftsleder
Goman Bakeriet AS Østfold

Referanser