Et prosjekt ulikt alt annet: Slik er Moss Elektro med på å sikre flytrafikken i Norge

På oppdrag fra Statnett har Moss Elektro utviklet et selvforsynt system for lysmarkering, som tåler alle typer værforhold.

Norge er et land med mektig natur, og vi har et strømnett der lange ledningspenn over fjorder og daler er vanlige. For å sikre at høyspentledninger ikke kommer i konflikt med flytrafikken, og skaper farlige situasjoner, skal slike ledningsspenn lyssettes med hinderlys.

Der ingen skulle tro at noe kan lyse

Kravet om hinderlysmarkering er et lovfestet krav, som gjelder alle luftspenn med høyde på over 150 meter og lengde på over 100 meter. Veldig ofte finner man ledningsspenn av denne størrelsen i grisgrendte områder der det ikke er tilgang på vanlig strøm. Da må man finne andre løsninger.

Les også: – Jeg ble imponert av Moss Elektro

Et autonomt system for hinderlys

Moss Elektro er en av aktørene Statnett har engasjert for å utvikle en løsning som tilfredsstiller lovverket. Sentralt i prosjektet står senioringeniør Torgeir Møllgård Thorud:

– Det vi har utviklet er et autonomt system for hinderlysmarkering, for Statnett. Systemet har en kraftig lampe, som blinker både med rødt lys og infrarødt lys, for å markere ledningsspenn over lange fjordspenn og høye fjelltopper, forklarer Thorud.

Les også: – Moss Elektro er en naturlig samarbeidspartner

Ved siden av selve lysmarkeringen huser løsningen avansert kommunikasjonsutstyr, som er koblet opp mot et sentralt system hos Statnett. På denne måten kan flere hinderlys synkroniseres. Og viktigst av alt, det autonome systemet er designet for å kunne stå hvor som helst i landet og drifte seg selv.

Laget for å tåle all slags vær

– Vi har gjort mye forskning og utvikling før vi landet på denne løsningen, og vi har hatt en prototype i drift i et halvt år. Grundig dokumentasjon, samt design og plassering av de interne komponentene, har vært spesielt viktig for å sikre gode driftsforhold og god levetid, utdyper Thorud.

Han fortsetter:

– Disse vil ha en levetid på mellom 20 og 30 år, og de tar høyde for alt man kan tenke seg av værforhold. De skal stå der hvor folk ikke ferdes, og tåler alt fra å bli fulldekket av snø, til 40 grader og sol. Dessuten kan de barduneres fast slik at de står stødig som fjell under kraftige vindforhold.

Drives av solceller

Det autonome systemet er designet for å kunne stå i et helt år uten noe form for service eller vedlikehold. At løsningen var selvforsynt på strøm var derfor en forutsetning.

– Løsningen driftes primært av et 400W solcellepanel, som vil lade veldig godt når det er dagslys. Som backup har vi en tilleggsforsyning i form av en brenselcelle som driftes på metanol, som vil lage strøm til batteriene når det ikke er tilstrekkelig med sol til stede. Særlig litt nordpå er det jo mørkt store deler av vinteren, og da har man behov for å produsere energi på andre måter.

Les også: – Moss Elektro ligger alltid i forkant 

Et morsomt, annerledes og utfordrende prosjekt

– Dette har vært veldig moro å holde på med. Det er noe helt annerledes enn det vi vanligvis jobber med. En utradisjonell måte å jobbe og tenke på. Det har vært enormt morsomt å utvikle dette, og utfordrende, ikke minst. Det har vært morgener da man har våknet med nye idéer og tanker, ting man har lyst til å prøve ut. Når det er sånn er det klart det blir gøy å dra på jobben, avslutter Thorud.

Trenger du elektriker?

Moss Elektro stiller med fagsterke elektrikere til alt du trenger utført innen elektrisk installasjon. Fortell oss hva du trenger hjelp med, og vi kommer tilbake til deg med et uforpliktende tilbud.

Telefonnummer:

69233400