for kvalitet og kompetanse
Prosjekt

Prosjekt

Vi utfører prosjekter som underentreprenør i konvensjonelle entrepriser, hovedentrepriser og prosjekt i egen regi med design og løsning etter kundebehov. Prosjektstyring og planlegging utføres av prosjektleder og montørbaser etter systemer som ivaretar kundekrav til informasjon, framdrift og kostnadskontroll. Dokumentasjon og kontroll ivaretas ved forkriftsmessig behandling etter IK/Kvalitetssikkerhetssystem som er bransjemessig skreddersydd for vår bedrift.

Kontakt

Tor Døvre

Tor Døvre

Avd.leder service industri Fredrikstad

Mobil: 40 03 65 38

Kristoffer Pettersen

Kristoffer Pettersen

Avdelingsleder næring/industri

Mobil: 98 49 05 24

Referanser